Πόσα είναι;

 

 

   
Πάτησε στις ποσότητες με τη σειρά ώστε να φτιάξεις τον αριθμό που βλέπεις.

 

 

 

 

 
 

  σαράντα πέντε 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-17   |   FB Επικοινωνία