Α΄ Τάξη

 

 

Γλώσσα

Μαθηματικά    
       

    Οι ενότητες εμπλουτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

 

 

Αριθμοί ως το 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί ως το 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί ως το 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί ως το 20

 

 

Καταλαβαίνω τη δεκάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί ως το 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί ως το 70

 

 

 

 

 

 

Αριθμοί ως το 100

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία