Βάζω στη σειρά

 

 

   

Πάτησε στις κάρτες από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη.

 

 

 

 

  ( Μικρό → μεγάλο )

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 1

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία