Φτιάχνω το 5

 

 

   

Πάτησε στις κάρτες  ώστε να φτιάξεις πόσα είναι όλα τα μπαλάκια.

Θυμήσου πρώτα να βάλεις τα πορτοκαλί.
πχ  1  +
 2  = 3 .
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 15  

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία