Φτιάχνω τις προσθέσεις

 

 

   

Πάτησε στις κάρτες που χρειάζεσαι  ώστε να φτιάξεις την πράξη που βλέπεις πχ 1 + 2 = 3 .
 

 

 

 
 

         
         
         
       
       

 

   

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 1

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία