Ενικός αριθμός

 
  ο ανήφορος   ο καλόγερος    του καλογέρου  
             
  του ανήφορου  

   του καλόγερου  
             
  τον ανήφορο  

 

   του καλόγηρου  
             
  - ανήφορε   - καλόγερε    τον καλόγηρο  
             
     

 

   τον καλόγερο   
             
     

 

   των καλόγερο -