Πληθυντικός αριθμός

 
  οι ανήφοροι   οι καλόγεροι      
             
  των ανήφορων  

     
             
  τους ανήφορους  

 

   των καλόγερων  
             
  - ανήφοροι   - καλόγεροι    των καλογέρων  
             
     

 

   τους καλόγερους  
             
     

 

   τους καλογέρους -