Ενικός αριθμός

 
  ο ανήφορος   ο καλόγερος      
             
  του ανήφορου   του καλόγερου      
             
  τον ανήφορο  

     
             
  - ανήφορε   - καλόγερε    τον καλόγηρο  
             
     

 

   τον καλόγερο   
             
     

 

   των καλόγερο -