Πληθυντικός αριθμός

 
  οι ανήφοροι   οι καλόγεροι      
             
  των ανήφορων   των καλόγερων   Μπράβο !!!
Τα κατάφερες
 
             
  τους ανήφορους  

     
             
  - ανήφοροι   - καλόγεροι  

Επανάληψη της άσκησης

 
             
     

 

     
             
     

 

    -