Ορθογραφία - Ο Μπελάς και ο Ρουμποτύρης

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

διάσημοι
μικοί
φησμένος
φνίδια
θόρυβος
αο

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία