Ορθογραφία - Ο Αργύρης και το πρόβλημα

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

μενο
κωδία
διάμα
κιμωλία
ρωστος
κηδεμόνας

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία