Ορθογραφία - Φρουτοπία

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

υποδέχεται
δεξίση
συνέντευξη
ξαίρεση
ρήνα
καλονη

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία