Ορθογραφία - Τρύπωνας ο παπαγάλος

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

Τρύνας
Καλπη
μαθαίνει
αυρά
πρόκειται
έμος

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία