Ρήματα - καταλήξεις -ήστε, -είστε

 

Πάτησε στη σωστή κατάληξη.
Θυμήσου:
- Ενεργητική προστακτική  κινήστε
- Παθητική οριστική κινείστε

 

 

              

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία