Ακολουθήστε  τις οδηγίες.

     
             
 

Ακολουθείστε  από άλλους.

     
             
 

Θεωρείστε  πολύ καλοί μαθητές.

     
             
 

Θεωρήστε  ότι το θέμα έληξε.

     
             
 

Μετακινήστε  το τραπέζι.

     
             
 

Κιν_____ συνέχεια γύρω γύρω.

 -ήστε 

 

 -είστε