Ακολουθήστε  τις οδηγίες.

     
             
 

Ακολουθείστε  από άλλους.

Μπράβο !!!
τα κατάφερες

   
             
 

Θεωρείστε  πολύ καλοί μαθητές.

     
             
 

Θεωρήστε  ότι το θέμα έληξε.

     
             
 

Μετακινήστε  το τραπέζι.

     
             
 

Κινείστε  συνέχεια γύρω γύρω.