Ακολουθήστε  τις οδηγίες.

     
             
 

Ακολουθείστε  από άλλους.

     
             
 

Θεωρείστε  πολύ καλοί μαθητές.

     
             
 

Θεωρ_____ ότι το θέμα έληξε.

 -ήστε 

 

 -είστε 

             
 

Μετακιν_____ το τραπέζι.

       
             
 

Κιν_____ συνέχεια γύρω γύρω.