Άξονας συμμετρίας
   Αριστούχος
   10.000.000 
  1.000.000
  100.000
  10.000
  1.000

Είναι η κίτρινη γραμμή άξονας συμμετρίας;

           Ναι                       Όχι