Άξονας συμμετρίας   Αριστούχος
  10.000.000
  1.000.000
   100.000 
  10.000
  1.000

Είναι η κίτρινη γραμμή άξονας συμμετρίας;

           Ναι                       Όχι