Άξονας συμμετρίας   Αριστούχος
  10.000.000
   1.000.000 
  100.000
  10.000
  1.000

Είναι η κίτρινη γραμμή άξονας συμμετρίας;

           Ναι                       Όχι