Άξονας συμμετρίας


 

   Αριστούχος
  10.000.000
  1.000.000
  100.000
  10.000
   1.000 

Είναι η κίτρινη γραμμή άξονας συμμετρίας;

           Ναι                       Όχι