Σύνθετες προτάσεις

3από6

 
 

Η Γεωργία και η Μαρία συνάντησαν τις φίλες τους.

 υποκείμενα   αντικείμενα   κατηγορούμενα