Σύνθετες προτάσεις

2από6

 
 

Ο Χρήστος διάβασε τα μαθηματικά, τη γλώσσα και την ιστορία.

 υποκείμενα   αντικείμενα   κατηγορούμενα