Σύνθετες προτάσεις

4από6

 
 

Ο Γιάννης μαθαίνει πιάνο και  κιθάρα.

 υποκείμενα   αντικείμενα   κατηγορούμενα