Σύνθετες προτάσεις

1από6

 
 

Ο Γιάννης, ο Κώστας και η Άννα διαβάζουν.

 υποκείμενα   αντικείμενα   κατηγορούμενα