Σύγκριση κλασμάτων

1από6

 
α β

Είναι 1/8 τα χρωματισμένα;

            Ναι                         Όχι