Σύγκριση κλασμάτων

4από6

 
α β

Είναι 2/8 τα χρωματισμένα;

            Ναι                         Όχι