Σύγκριση κλασμάτων

5από6

 
α β

Είναι 4/7 τα χρωματισμένα;

            Ναι                         Όχι