Φτιάχνω το 3

 

 

   

Πάτησε στις κάρτες που χρειάζεσαι  ώστε να φτιάξεις όλα τα βήματα που έκανε το λαγουδάκι.
 

Να προσέχεις τη σειρά.
πχ  3+2=5  ή  2+3=5

 

 

 

 

 
 

 

 

 
0                   5

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 1

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία