σφουγγάρι

σφουγγαρίζω

ομορφαίνω
         

βράδυ

βραδιάζει

   
         

ταξίδι

ταξιδεύω

δοξάζω
         

στεφάνι

στεφανώνω

   
         

δόξα

     
         

όμορφος