σφουγγάρι

 

ομορφαίνω
         

βράδυ

 

ταξιδεύω
         

ταξίδι

 

δοξάζω

         

στεφάνι

 

σφουγγαρίζω
         

δόξα

 

βραδιάζει
         

όμορφος

 

στεφανώνω