Συνέντευξη με έναν νέο σε νησί

 

Πάτησε στην απάντηση που ταιριάζει στην ερώτηση που είναι το χέρι-δείκτης   ώστε να φτιάξεις το σχέδιο μιας συνέντευξης.

 

 

              

© 2010-15    |  Επικοινωνία