Σχέδιο της συνέντευξης  
 

Πες μας λίγα λόγια για σένα.

Με λένε Γιάννη, είμαι 17 χρο-
νών και πηγαίνω στο Λύκειο 

 

       
 

Πώς είναι η καθημερινή σου ζωή εδώ;

Σχολείο, διάβασμα και βοηθάω τους γονείς μου.

 

       
 

Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας εδώ;

Κάνουμε βόλτες στις παραλίες και στην εξοχή.

 

       
 

Τι σου αρέσει εδώ;

Η ηρεμία και η επαφή με τη φύση.

 

       
 

Τι θα ήθελες να αλλάξει ή
να φτιαχτεί;

 

Να μην έχουν όλοι το μυαλό τους στον τουρισμό και να είχαμε ένα γυμναστήριο.

 

       
 

Πως φαντάζεσαι το μέλλον σου;

 

Θα ήθελα να ζήσω και σε μια πόλη, αλλά όχι για πάντα.