Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα

 

Όταν διαιρούμε κλάσματα προσέχουμε:
Να είναι στην ίδια μονάδα τα κλάσματα πχ ώρες, λεπτά, κιλά, γραμμάρια, ευρώ, λεπτά.
Να είναι ομώνυμα δηλ. ο πραρονομαστής να είναι ίσος.
 

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

Μία διαφήμιση κρατάει 1/40 της ώρας. Πόσες διαφημίσεις χωράνε σε 1/2 της ώρας;

                           
1                    

ώρ.

ώρ. ώρ. ώρ.

διαφημίσεις
2             40        

 

 

Μία διαφήμιση κρατάει 2 λεπτά. Πόσες διαφημίσεις μπορούνε να παίξουνε σε 2,5 ώρες;

                       
ώρ. λεπ.  

ώρ.

ώρ.

διαφημίσεις
            60            
   

 

 

 

 

     

 

 22

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία