μετά από δύο ώρες

 

 

 

Επίρρημα χρονικό

 
  Φράση χρονική  
  Πρόταση χρονική  
8
7
6
5
4
3
2
1