στην αρχή

 

 

  Επίρρημα χρονικό  
  Φράση χρονική  
  Πρόταση χρονική  
8
7
6
5
4
3
2
1