Εξακολουθητική και συνοπτική προστακτική

 

Πάτησε στην πράσινη λέξη που αντιστοιχεί στο πλαίσιο που είναι το χέρι-δείκτης ώστε να φτιάξεις τις εγκλίσεις.

 
 

   

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία