Οριστική ενεστώτα Εξακολουθητική
 προστακτική
Συνοπτική
προστακτική

  χάνεις

 

κρύβω

   

πλέκω

   

δροσίζω

   
 

πλέξε

 
 κρύβε δρόσιζε

χάνε

 πλέκε

κρύψε

 

 

χάσε

δρόσισε