Προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

 

   

Πάτησε στα προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος (στην ονομαστική ενικού ).

 

 

 

 

 

Προπαροξύτονα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 22

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία