Είναι όμορφη

 λες και είναι ζωγραφιά    
         

Μιλάει συνέχεια

 σαν παπαγάλος

όπως η αλεπού
         

Τα άσπρα του μαλλιά

 μοιάζουν με το χιόνι

σα σβούρα
         

Έγινε κίτρινος

 όπως το λεμόνι    
         

Είναι πονηρός

     
         

Στριφογυρίζει