Είναι όμορφη

 λες και είναι ζωγραφιά    
         

Μιλάει συνέχεια

 σαν παπαγάλος    
         

Τα άσπρα του μαλλιά

 μοιάζουν με το χιόνι

σα σβούρα
         

Έγινε κίτρινος

 όπως το λεμόνι    
         

Είναι πονηρός

 όπως η αλεπού    
         

Στριφογυρίζει