Η αλεπού κυνηγά 

 την κότα    
         

Ο πατέρας γράφει 

 την αγγελία    
         

Ο μαθητής κουβαλά 

 την τσάντα του    
         

Η γάτα έπιασε 

 το ποντίκι

 το καρύδι

         

Το πουλί τρώει 

 την ακρίδα    
         

Ο σκίουρος έσπασε