Η αλεπού κυνηγά 

 την κότα    
         

Ο πατέρας γράφει 

 την αγγελία   Μπράβο !!!
         

Ο μαθητής κουβαλά 

 την τσάντα του   Τα κατάφερες
         

Η γάτα έπιασε 

 το ποντίκι    
         

Το πουλί τρώει 

 την ακρίδα    
         

Ο σκίουρος έσπασε 

 το καρύδι