Χριστούγεννα

 

  Αριστούχος 

Έφερε το μήνυμα της γέννησης στους βοσκούς

 Ένας άγγελος   Το αστέρι