Χριστούγεννα

 

  Αριστούχος 

Τον μικρό Χριστό ζέσταιναν....

 Τα ζώα  Οι φωτιές