Χριστούγεννα

 

  Αριστούχος 

Όταν γέννησε η Μαρία έβαλαν το μωρό ...

Σε ένα κρεβάτι  Στη φάτνη