Χριστούγεννα

 

  Αριστούχος















 

Ο Χριστός γεννήθηκε στην...

 Βηθλεέμ   Ιερουσαλήμ