Κώστας Γεωργάκης (1948-70)


  ΑριστούχοςΦοιτητής στην Ιταλία, αποφάσισε να κάνει κάτι, ώστε να ___________ η Ευρώπη για τη χούντα στην Eλλάδα.

 επαναστατήσει   αντιδράσει