Αναλογίες - Σταυρωτά γινόμενα 

35

,

7

20

4

  ΑριστούχοςΠοιό είναι το σταυρωτό γινόμενο της αναλογίας;

          245                     140                     80