Αναλογίες - Σταυρωτά γινόμενα 

2

,

42

3

63

  ΑριστούχοςΠοιό είναι το σταυρωτό γινόμενο της αναλογίας;

          126                     189                     84